Sommerfugle...

Systematisk inddeling

Den videnskabelige klassifikation af sommerfuglene er baseret på formodning om arternes indbyrdes slægtskab. Her er grundlaget f.eks. vingernes ribbenet og andre anatomiske detaljer. Der er ca. 60 familier repræsenteret i Danmark, fordelt på 27 overfamilier. Der er ialt fundet mere end 2.500 arter i Danmark.

Sommerfuglene kan også inddeles i grupper, som er mere praktiske for sommerfugle-interesserede. Grundlaget for denne inddeling er kendetegn som f.eks. størrelse (storsommerfugle og småsommerfugle) og døgnaktivitet (dagsommerfugle og natsommerfugle).

Se systematisk liste over de danske sommerfugle her

Storsommerfugle.

Arterne i denne gruppe er som regel større end småsommerfuglene, men der er også mange små arter i gruppen. De underinddeles i dagsommerfugle, målere, ugler og spindere.


Dagsommerfugle

[Dagsommerfugle 1]   [Dagsommerfugle 2]   [Dagsommerfugle 3]
Dagsommerfuglene er aktive om dagen (det er nogle af natsommerfuglene også..). De kan kendes på deres kølleformede antenner og at de ofte holder vingerne klappet sammen over ryggen i hvile. Gruppen omfatter familierne bredpander (Hesperidae), Svalehaler (Papilionidae), Hvidsværmere (Pieridae), Blåfugle (Lycaenidae) og takvinger (Nymphalidae).

Der er fundet ca. 90 arter i danmark.

De resterende sommerfugle kan så kaldes natsommerfugle


Målere

[Målere 1]   [Målere 2]   [Målere 3]   [Målere 4]   [Målere 5]
Målerne er som regel spinkelt byggede natsommerfugle med brede vinger, som holdes fladt mod underlaget i hvile. De kan også holde vingerne over ryggen som en dagsommerfugl. Larverne har en karakterisk måde at bevæge sig på, idet de "måler" sig frem, heraf gruppens navn.

Gruppen består af familien Geometridae, som har ca. 300 arter i Danmark.

Seglvingerne, Drepanidae, med 16 danske arter er ret nært beslægtede med målerne. De hører traditionelt til spindernes brogede gruppe.Ugler

[Ugler 1]   [Ugler 2]   [Ugler 3]   [Ugler 4]   [Ugler 5]   [Ugler 6]
De fleste ugler er kraftigt byggede natsommerfugle. En typisk ugle har nogle karakteristiske tegninger på forvingerne (nyre-, ring- og tapmærke). Vingerne er taglagt eller holdes fladt over ryggen i hvile.

Gruppen består i Danmark af familierne Noctuidae, Nolidae og Erebidae. (Alternativt kan de alle regnes til familien Noctuidae)

Der er ca. 400 arter i Danmark.

De nyeste undersøgelser har påvist at bjørnespindere (Arctiinae) og penselspindere (Lymantriinae) hører hjemme blandt uglerne; her skal man dog finde dem i spindergallerierne. De regnes traditionelt for selvstændige familier.

Spindere

Spinderne er resten af storsommerfuglene. De typiske spindere er kraftigt byggede og har stærkt behårede larver, som spinder en kokon når de forpupper sig.

Gruppen omfatter meget forskellige familier, som ikke er nærmere beslægtede.

"Primitive spindere"   [Spindere 1]

Familierne rodædere (Hepialidae), sækspindere (Lypusidae og Psychidae), sneglespindere (Limacodidae), køllesværmere (Zygaenidae), glassværmere (Sesiidae) og træborere (Cossidae), hører mere naturligt hjemme blandt småsommerfuglene.

Egentlige spindere  [Spindere 2]

Arterne i familien Lasiocampidae er typiske spindere i alle henseender. Ret tæt beslægtet hermed er birkespinder (Endromidae), natpåfugleøjer (Saturniidae), løvetandsspinder (Lemoniidae) og aftensværmere (Sphingidae).

Drepanidae  [Spindere 2]

Denne familie, som er ret nært beslægtet med målerne, består af to underfamilier: Drepaninae (seglvinger), som har krogformede vingespidser, og Thyatirinae som minder om ugler.

Ugleagtige spindere  [Spindere 3]  [Spindere 4]

Familien tandspindere (Notodontidae) hører til samme overfamilie som uglerne (Noctuoidea). Penselspindere (Lymantriinae) og bjørnespindere (Arctiinae) er nu placeret blandt uglerne (familien Erebidae).


Der er ca. 190 arter af spindere i Danmark.

Småsommerfugle.

Småsommerfuglene omfatter de mindre arter af sommerfuglene. De mindste har vingefang på blot 4 mm, mens de største er over 30 mm i vingefang, som er større end de mindste storsommerfugle.

Der er ca. 40 familier repræsenteret i Danmark, hvis man ikke regner de familier med, som er omtalt under spinderne.

Der er fundet ialt ca. 1500 arter Danmark.

Halvmøl

[Halvmøl]

Familierne Pyralidae og Crambidae omfatter ca. 190 arter i Danmark. De har trekantede eller smalle forvinger og store bagvinger. Mange arter er så store at de minder om målere eller ugler.

Viklere

[Viklere]

Familien Tortricidae omfatter ca. 370 arter i Danmark. De har en karakteristisk vingefacon, som gør at de ligner trekanter når de sidder. Larverne lever mellem sammenspundne blade.

Fjermøl

[Småsommerfugle]

Fjermøllenes vinger består at antal hårede flige. Hos de egentlige fjermøl (Pterophoridae) er forvingerne delt i 2, bagvingerne i 3 flige. I hvile holdes de sammenfoldede vinger vinkelret ud fra kroppen, så sommerfuglen ligner et "T".
Hos de mangefingrede fjermøl (Alucitidae) er hver vinge opslidset helt til roden i 6 flige. I hvile er vingerne udbredt som en vifte.
Der er ca. 40 arter af fjermøl i Danmark.

"Møl"

[Småsommerfugle]

Resten af småsommerfuglene består af mange forskellige familier, med vidt forskelligt udseende og levevis, f.eks. egentlige møl (Tineidae), spindemøl (Yponomeutidae), sækmøl (Coleophoridae) og dværgmøl (Nepticulidae).